Reglement

Algemene bepalingen Paul Venemans Prijs 2015

 • De wedstrijd wordt gehouden onder het Reglement voor roeiwedstijden KNRB: https://www.knrb.nl/files/bestanden/RvR_070315.pdf en het meer specifieke Reglement voor Paul VeenemansPrijs (PDF).
 • Per onderdeel zijn er additionele bepalingen opgesteld.
 • Aanwijzingen en instructies van de wedstrijdleiding of baancommissarissen moeten worden opgevolgd.
 • De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel voor, tijdens of na de wedstrijd.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 • Bij onreglementair gedrag kan er een tijdstraf van 15 seconden per constatering worden toegekend.
 • Draag uw verenigingskleding zoals voorgeschreven in het RvR, mede voor de herkenbaarheid.
 • Gedetailleerde bepalingen voor ieder onderdeel zijn te vinden op de desbetreffende pagina’s.

Klassement

Tijdens de PVP kan je strijden om de ‘Paul Veenemans-prijs’, de prijs voor de beste allrounder, zowel te vergeven voor de beste dame als de beste heer. Daarnaast is er ook een prijs voor de beste mannelijke en vrouwelijke para-atleet.

 • Iedere deelnemer doet mee in tenminste drie van de vier onderdelen.
 • Aan het onderdeel roeien dient sowieso deelgenomen te worden.
 • Bij het roeien is het mogelijk met twee deelnemers uit de individuele categorie deel te nemen in een twee-zonder.
 • Deelnemers in de twee-zonder komen alleen in aanmerking voor opname in de uitslagenlijsten (ook per onderdeel) als per ploeg beide roeiers deelnemen aan de overige verplichte onderdelen.