Inschrijven

Inschrijven voor Nederlandse deelnemers door de betreffende vereniging via het inschrijfprogramma van de KNRB. Vermeld in het opmerkingenveld duidelijk aan welke onderdelen wordt meegedaan, en in welk boottype wordt geroeid (1x of 2-). Bij de 2- de roeipartner vermelden, en bij de veteranen de leeftijdscategorie.
Voor vragen en voor inschrijving van buitenlandse deelnemers: wedstrijdleiding@paulveenemansprijs.n

Let op! De inschrijving zal sluiten op vrijdag 6 november om 20:00 uur! De loting zal op zaterdag 7 november om 14:00 uur bij C.R.&Z.V. Dudok van Heel plaatsvinden.

Inschrijfgelden, à 35,- euro per deelnemer te storten op:

Rekeningnummer  NL79 INGB 0001 2382 58
Ten name van Cadettenverenigingen KMA
Plaats Breda
Onder vermelding van Dudok-PVP 2015 en vereniging
Uiterlijke datum bijschrijving 12-11-2015 00:00